Make your own free website on Tripod.com

L'Onyar com bàlsam fi,
tots els murs de Girona platejats,
els carrers de cristall ben enllosats...

Manuel J. Clouthier | Girona | Partido Acción Nacional | México | Vicente Fox | Sin Rodeos | Links